PNDC#25: Czemu nie masz kontroli nad niczym, poza swoim szczęściem

PNDC#25: Czemu nie masz kontroli nad niczym, poza swoim szczęściem